Εκδόσεις

Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης (Παπαδής),  Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης. Βιογραφία, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2017. Η πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης...

Μάνος Περάκης, Κρήτη: Το νησί των προσαρμογών. Οικονομία και κοινωνία τον 19ο αιώνα [1830-1913], Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - εκδόσεις Ασίνη,...

Ημερολόγιο 2018. Ελευθέριος Βενιζέλος. Σελίδες από το ημερολόγιο της ζωή του, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - εκδόσεις Μίλητος, 2017. Ιστορικό ημερολόγιο του έτους 2018 με τίτλο «Ελευθέριος...

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη  Δημοκρατία - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Πρακτικά συμποσίου "Η Κυβέρνηση...

Ελευθερία Μαντά (επιμ.), Η Θεσσαλονίκη και η βαλκανική ενδοχώρα στους Βαλκανικούς Πολέμους. 100 χρόνια μετά: Πρακτικά (Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2012), Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και...

Ζωή Μητσοτάκη, Η Κυρία Έλενα Βενιζέλου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Χανιά 2017.  Η κυρία Έλενα Βενιζέλου. Μια δυναμική προσωπικότητα, μια μορφωμένη γυναίκα, αριστοκρατικής καταγωγής και μεγαλοαστικής ανατροφής,...

Μια συνοπτική εξιστόρηση της πολυτάραχης ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου, που συνδέεται άρρηκτα με τη μοίρα του ελληνισμού, αλλά και με σημαντικές διεθνείς εξελίξεις κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα,...

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων  επανεκδόθηκε (α΄ έκδοση 2006, β΄ έκδοση 2008) ο εκπαιδευτικός φάκελος "Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του ...

Το βιβλίο  «ἆδ’ ἔϝαδε πόλι. Ἡ κρητική-δωρικὴ πολιτειακὴ τάξις» ( έκδοση Δεκ. 2014 ) του Ιωάννη Μ. Μαρκάκη (Εφέτη Δ.Δ.), αποτελεί κοινή έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης με το Εθνικό Ίδρυμα...