εκπαιδ-περιεχόμενα

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνώ και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου προκηρύσσει τον ΙΣΤ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου (σχολικό...

2016-2017 (ΙΕ΄), θέμα "Η Συνθήκη της Λωζάννης (1923)". Α΄ βραβείο: Παναγιώτης Μυλωνάς, Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ώθηση. Δοκίμιο Β΄ βραβείο: Κωνσταντίνα Βλάχου, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Δοκίμιο Γ΄ βραβείο: Μαρίνα Καλούση, Εκπαιδευτήρια Δούκα. Δοκίμιο 2015-2016 (ΙΔ΄), θέμα "Η Προσωρινή...

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" καθιέρωσε από τη σχολική χρονιά 2007-2008 το βραβείο "Έλενας Βενιζέλου", το οποίο απονέμεται σε σπουδαστή (οποιουδήποτε μουσικού οργάνου) που θα επιλέγεται...

Στο πλαίσιο προώθησης της έρευνας του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου, το Ίδρυμα απένειμε, για τα δύο ακαδημαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009, το "Βραβείο Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης". Αντικείμενο ήταν...

Σύμφωνα με το Καταστατικό του, στο πλαίσιο προώθησης διακεκριμένων επιστημονικών ερευνών που σχετίζονται με τη ζωή, το έργο και την εποχή του Βενιζέλου, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες για την εκπόνηση...

Η σχολική χρονιά 2015 - 2016 έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα για το Ίδρυμα, λόγω της έναρξης λειτουργίας της ανακαινισμένης Οικίας-Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία έχει μετατραπεί σ’ ένα σύγχρονο χώρο...

Από τις 20 Οκτωβρίου του 2016 το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" ξεκινάει, για 9η συνεχή χρονιά, την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και...