Μουσειοσκευή «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων …». Δανεισμός σε σχολεία Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης.

Μουσειοσκευή «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων …». Δανεισμός σε σχολεία Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης.

Η μουσειοσκευή «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων … Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» είναι διαθέσιμη για δανεισμό σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 

Διήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα (Χανιά, 30.11 - 01.12.2018).
Προκήρυξη ΙΖ΄ πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δοκιμίου (σχολ. έτος 2018-2019).