« »
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
Αρχείο Hμερολογίου
 

Σκοποί

 
 
Κύριος σκοπός του Ιδρύματος είναι η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής συστηματικής έρευνας και μελέτης της εποχής, του έργου και της ζωής τού Ελευθερίου Βενιζέλου.
Στόχος του Ιδρύματος είναι η λειτουργία, σε εθνικό επίπεδο, ενός δυναμικού ευρωπαϊκού ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο να αποτελεί έναν κεντρικό θεσμό συντονισμού της έρευνας και μελέτης του έργου, της εποχής και της ζωής τού μεγάλου πολιτικού και της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας χωρίς ιδεολογικές δεσμεύσεις και αγκυλώσεις, χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Με ευέλικτη διοικητικοοικονομική οργάνωση που εξασφαλίζει ανεξαρτησία και επιτρέπει τη δραστηριοποίησή του πέρα από τις κρατικές και διοικητικές ιεραρχίες και τις κατεστημένες πανεπιστημιακές δομές.
Για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος προβλέπονται μεταξύ των άλλων:

•    Η συγκρότηση αρχείου με την συγκέντρωση πρωτότυπου υλικού και την αναπαραγωγή αρχείων από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
•    Η συγκέντρωση, διάσωση και αξιοποίηση φωτογραφικού, οπτικοακουστικού και μουσειακού υλικού που αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
•    Η σύσταση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και η συγκέντρωση εντύπων που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
•    Η μετατροπή της πατρικής Οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων σε ένα σύγχρονο Μουσείο σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.
•    Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και συνθετικών ερευνητικών εργασιών, η εκτέλεση προγραμμάτων ερευνητικής υποδομής και η συνεργασία με πανεπιστημιακά και άλλα ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος.
•    Η δραστηριοποίηση στο χώρο της εκπαίδευσης με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ειδικών εκδηλώσεων, τη συγγραφή χρηστικών βιβλίων και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.
•    Η κατάρτιση βιβλιογραφίας και εργογραφίας του Βενιζέλου και η έκδοση των έργων του.
•    Η απονομή βραβείων σε συγγραφικά έργα που σχετίζονται με τους σκοπούς το Ιδρύματος.
•    Η χορήγηση υποτροφιών για την προώθηση των ερευνών που σχετίζονται με τους σκοπούς το Ιδρύματος.
•    Η οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, καθώς και η παραγωγή εντύπων με επιστημονικό, εκπαιδευτικό ή επετειακό χαρακτήρα.
•    Η συνεργασία με το κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, μουσεία και άλλους φορείς της Eλλάδας και του εξωτερικού για την προαγωγή των σκοπών του Ιδρύματος.
•    Η καθιέρωση διεθνούς βραβείου «Ελευθέριος Βενιζέλος» το οποίο θα απονέμεται σε ιδρύματα ή προσωπικότητες που διακρίνονται στον τομέα της διάδοσης της ελληνικής ιστορίας από αρχαιοτάτων χρόνων ως σήμερα, της ελληνικής γλώσσας και γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού.