Round table “Strategic choices of Eleftherios Venizelos during the First World War” (Athens, 19.02.2015).

Round table “Strategic choices of Eleftherios Venizelos during the First World War” (Athens, 19.02.2015).

Speakers: Sir Michael Llewellyn Smith, Thanos Veremis, Eleni Gardikas-Katsiadakis, Evanthis Hatzivasileiou, Nikolaos Papadakis.

Location: Megaron-The Athens Concert Hall (Dimitris Mitropoulos Hall)

Date: 19.02.2015

Organization: Megaron Plus – National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos” (supported by the Department of Attica of the National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos”).

Meeting on the Balkan Wars (Thessaloniki, 23.05.2015).
Meeting "Eleftherios Venizelos and Rethymno" (Rethymno, 12.10.2013).


Skip to content