Author: venizelos_foundation

1. The Greek Parliament 2. Irineos Georgiou Galanakis, Metropolitan of Kisamos and Selino 3. The Holy Metropolis of Kydonia and Apokoronas 4. Konstantinos Kyriakou Mitsotakis, Lawyer, M.P., former Prime Minister 5. The Prefecture of...

Skip to content