Απολογισμός χρήσης 2017.

Απολογισμός χρήσης 2017.

Απολογισμός χρήσης 2017 του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Πάμε Μουσείο με κρητικό παραμύθι; Οικία-Μουσείο Βενιζέλου, Χαλέπα, 18.05.2018
Ισολογισμός χρήσης 2017.