Βιβλιογραφία

 • Αναγνωστοπούλου Σία, Μικρά Ασία 19ος αι.–1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το μιλλέτ των ρωμιών στο ελληνικό έθνος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1997.
 • Αναστασιάδου Ιφιγένεια, Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας του 1930, Αθήνα, Φιλιππότης, 1982.
 • Αποστολάκης Σταμάτης (επιμ.), 70 χρόνια επιμνημόσυνοι λόγοι για τον Ελευθέριο Κ. Βενιζέλο (1937-2007), Χανιά, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»-Δήμος Χανίων, 2008.
 • Ατατούρκ Κεμάλ, Ομιλίες, μετ. Σ. Σολταρίδης, Αθήνα, Νέα Σύνορα-Λιβάνης, 1995.
 • Βακάς Δημήτριος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πολεμικός ηγέτης, Αθήνα, Σαλίβερος, 1949.
 • Βενιζέλος Ελευθέριος, Ποιοι οι υπεύθυνοι δια την Μικρασιατικήν καταστροφήν. Τα απώτερα αίτια των σημερινών οικονομικών μας δυσχερειών, Αθήνα, 1932.
 • Βεντήρης Γεώργιος, Η Ελλάς του 1910-1920, Αθήνα, Ίκαρος, 1970.
 • Βερέμης Θάνος (επιμ.), Ελευθέριος Βενιζέλος: κοινωνία, οικονομία, πολιτική στην εποχή του, Αθήνα, Γνώση, 1989.

Μεγάλοι Έλληνες-Ελευθέριος Βενιζέλος, Αθήνα, Σκάι Βιβλίο, 2009.

 • Βερέμης Θ.-Δημητρακόπουλος Οδ. (επιμ.), Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα, Φιλιππότης, 1980.
 • Βερέμης Θ.-Νικολακόπουλος Ηλ. (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Αθήνα, Τα Νέα-Ελληνικά Γράμματα, 2005.
 • Γαρδίκα–Κατσιαδάκη Ελένη, Ο συσχετισμός των δυνάμεων και η Ελλάδα μπροστά στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1990.

–, Ο θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου στον αθηναϊκό Τύπο, Χανιά, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2005.

 • Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Αθήνα, 1993.
 • Δαφνής Γρηγόρης, Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος, Αθήνα, Ίκαρος, 1970.
 • Δέλτα Πηνελόπη, Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, επιμ. Π. Ζάννας, Αθήνα, Ερμής, 1977.
 • Δερτιλής Γιώργος, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση, Αθήνα, Εξάντας, 1999.
 • Δημητριάδης Ιάσων, Ο ελιγμός του Σαρανταπόρου και η στροφή προς Θεσσαλονίκην, Αθήνα, 1948.
 • Δούσμανης Βίκτωρ, Απομνημονεύματα, Αθήνα, 1946.
 • Δρακάκης Ανδρέας, Τ’ άγνωστα χρόνια. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Σύρο, Αθήνα, 1985.
 • Εγκυκλοπαίδεια του ΕλληνικούΤύπου 1784-1974, 4 τόμοι, επιμ. Λουκία Δρούλια, Γιούλα Κουτσοπανάγου, Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2008.
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Ελευθέριος Βενιζέλος, Ιστορικό Λεύκωμα, Χανιά, 2003.

–, Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις. Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2005.

–, Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2007.

–, Ελευθέριος Βενιζέλος και συνταγματικές αναθεωρήσεις από το χθες στο σήμερα. Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2008.

–, Θέρισσον 1905. Πρακτικά Συνεδρίου, Χανιά, 2009.

 • Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914, Αθήνα, 1993.
 •  [Το] Επαναστατικόν Στρατόπεδον Ακρωτηρίου (Ημερολόγιον και Πρακτικά) 1897, Δήμος Ακρωτηρίου, 2002.
 • [Το] Έργον της Κυβερνήσεως Βενιζέλου 1928-1932, Αθήνα, 1932.
 • Hering Gunnar, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936, μετ. Θ. Παρασκευόπουλος, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2006.
 • Ζαβιτζιάνος Κωνσταντίνος, Αι αναμνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου όπως την έζησε (1914-1922), Αθήνα, 1946-47.
 • Θεοδούλου Χρίστος, Η Ελλάδα και η Αντάντ, 1η Αυγούστου 1914-25η Σεπτεμβρίου 1916, Χανιά, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»-εκδόσεις Πατάκη, 2011.
 • Gibbons, Herbert Adams,  Βενιζέλος. Μια βιογραφία 1864 – 1920. Ευρασία, Αθήνα 2004.
 • Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Ελευθέριος Βενιζέλος: Η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2014.
 • Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1977-78.
 • Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. 6-7, Αθήνα, Τα Νέα-Ελληνικά Γράμματα, 2003.
 • Κλαμαρής Ν.-Παπαδάκης Ν. (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως Νομικός, Αθήνα-Κομοτηνή, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σάκκουλα, 2003.
 • Κλάψης Αντώνης, Το ελληνοτουρκικό οικονομικό σύμφωνο της 10ης Ιουνίου 1930, Χανιά-Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Σιδέρης, 2010.
 • Κουζινόπουλος Σπύρος, Το Μεγάλο Άλμα, Η Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, Αθήνα, Καστανιώτης, 1997.
 • Κούνδουρος Μανούσος, Ημερολόγιον. Ιστορικαί και Διπλωματικαί αποκαλύψεις, Αθήνα, 1921.
 • Κωτσάκη Αμαλία, Αλέξανδρος Νικολούδης 1874-1944: Αρχιτεκτονικά οράματα–Πολιτικές χειρονομίες, Αθήνα, Ποταμός, 2007.
 • Λευκοπαρίδης Ξ. (επιμ.), Στρατηγού Π. Δαγκλή, Αναμνήσεις, Αθήνα, 1965.
 • Μακράκη Λιλή, Ελευθέριος Βενιζέλος 1864-1910. Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη, μετ. Τ. Κίρκης, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1992.
 • Μανωλικάκης Ιωάννης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Η Κρητική Επανάστασις του 1889, Αθήνα, 1971.

–, Ελευθέριος Βενιζέλος. Η άγνωστη ζωή του, Αθήνα, Γνώση, 1985.

 • Μαρής Αντώνιος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το Κίνημα του Θερίσου, επιμ. Σ. Παπαμανουσάκης, Χανιά, 1985.
 • Μαρκεζίνης Σπυρίδων, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Αθήνα, Πάπυρος, 1966.

–, Πολιτική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδος 1920-1922, Αθήνα, 1973

 • Μαρκέτος Μπάμπης, Οι Ελληνοαμερικανοί. Ιστορία της ελληνικής ομογένειας των Η.Π.Α., Αθήνα, Παπαζήσης, 2006.
 • Μαυρογορδάτος Γιώργος, 1915. Ο Εθνικός Διχασμός, Αθήνα, Πατάκης, 2015.
 • Μαυρογορδάτος Γ.- Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.), Βενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988.
 • Μελάς Σπύρος, Η Επανάστασις του 1909, Αθήνα, Μπίρης, 1957.
 • Μεταξάς Ιωάννης, Το προσωπικό του ημερολόγιο, Αθήνα, 1951-1964.
 • Μητσοτάκη Ζωή, Ο Δημοσιογράφος Ελευθέριος Βενιζέλος, Αθήνα, Μπρατζιώτη, 1992.

–, Το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων (γ΄ έκδ.)

Γενεαλογικό δένδρο οικογένειας Βενιζέλου, Χανιά, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2011.

 • Μητσοτάκης Κυριάκος, Ο επαναστάτης, Αθήνα, Αίγαγρος, 1970.

-,  Τα μικρά χρόνια ενός μεγάλου, Αθήνα, Μίνωας, 1972.

 • Μουρέλλος Ιωάννης, Ιστορία της Κρήτης, τ. Γ΄, Ηράκλειο, 1934.

–, Αγάπησε ποτέ;, Ηράκλειο, 1936.

–, Βενιζέλος: οι αγάπες, οι χαρές του, οι οδύνες του, Αθήνα, Δίφρος, 1964.

 • Μουρέλος Γιάννης, Τα Νοεμβριανά του 1916. Από το αρχείο της Μεικτής Επιτροπής Αποζημιώσεων των θυμάτων, Αθήνα, Πατάκης, 2007.
 • Μουσείο Μπενάκη, Ελευθέριος Βενιζέλος και πολιτιστική πολιτική, Αθήνα-Χανιά, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2012.
 • Μπουλαλάς Κλεάνθης, Η μικρασιατική εκστρατεία 1919-1922, Αθήνα, 1959.
 • Μπουμπουλίδης Φαίδων, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κατάστασις της Ελλάδος, Αθήνα, Λέσχη Φιλελευθέρων–Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου, 2000.
 • Νικόλτσιος Βασίλειος–Γούναρης Βασίλης, Από το Σαραντάπορο στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 2002.
 • Πάλλης Σπύρος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός και δικηγόρος, Αθήνα, Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου, 1989.
 • Παναγιωτόπουλος Δ., Σωτηρόπουλος Δ.Π. (επιμ.), Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο, Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Ελληνικά Γράμματα, 2007.
 • Παπαδάκης Νικόλαος (επιμ.), Επανάσταση 1897. Η Κρήτη στις φλόγες, Χανιά, Χανιώτικα Νέα–Ίδρυμα Αγία Σοφία, 1998.
 • Παπαδάκης Νικόλαος, Ελευθέριος Βενιζέλος και Μακεδονία (1914-1918), Χανιά, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2008.
 • Παπαντωνάκης Γεώργιος, Η πολιτική σταδιοδρομία του Ελευθερίου Βενιζέλου, Αθήνα, 1928.
 • Πετρακόπουλος Θεόδωρος, Η ζωή μου. Όσα είδα, όσα έμαθα, όσα έπραξα, Αθήνα, 1961.
 • Πρεβελάκης Ελευθέριος, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι», Νέα Εστία, τ. 77, τχ. 909, 1965, σελ. 649-658.

Η Μεταπολιτευτική Επανάσταση στην Κρήτη (1895-1896), επιμ. Χρήστος Λούκος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2014

 • Προυκάκης Χαράλαμπος, Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι οικογενειακές του ρίζες και η ζωή του στην Κρήτη, Αθήνα, Παρισιάνος, 2002.
 • Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον Κρήτην 1901-1906, β΄ έκδοση, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»-Ίκαρος, 2005.

–, Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»-Ίκαρος, 2009.

 • Σεφέρης Γιώργος, Χειρόγραφο Σεπ. ’41, Αθήνα, Ίκαρος, 1972.
 • Σπηλιωτόπουλος Αντώνιος Θ., Ιστορία του Ελληνοτουρκικού πολέμου επί τη βάσει πολλών διπλωματικών και ιστορικών εγγράφων, Αθήνα, 1897.
 • Στεφάνου Στέφανος, Πολιτικαί Υποθήκαι, τ. Α΄, Αθήνα, 1965.

–, Ελευθέριος Βενιζέλος. Πλαστουργός Ιστορίας, Αθήνα, Λέσχη Φιλελευθέρων, 1977.

– (επιμ.), Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα Κείμενα, τ. Α΄-Δ΄, Αθήνα, Λέσχη Φιλελευθέρων–Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου, 1981.

 • Τζανακάρης Βασίλης, Εικονογραφημένη Ιστορία των Σερρών, Σέρρες, έκδοση περιοδικού Γιατί, 1991.
 • Τσάκωνας Πολύβιος, Οι Κρήτες και το επαναστατικό κίνημα της Θεσσαλονίκης του 1916, Αθήνα, 1963.
 • Τωμαδάκης Νικόλαος Β., Ο Βενιζέλος έφηβος. Γενεαλογικά–Αλληλογραφία-Κείμενα, Αθήνα, Κυδωνία, 1964.
 • Χασιώτης Λουκιανός, Ελληνοσερβικές σχέσεις: Συμμαχικές προτεραιότητες και πολιτικές αντιπαλότητες, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2004.
 • Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τόμ. Α1-Α2: Οι απαρχές, 1900-1922, τόμ. Β1-Β2: Μεσοπόλεμος, 1922-1940, Αθήνα, Βιβλιόραμα, χ.χ.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο