Παραρτήματα

Σκοπός των Παραρτημάτων είναι η συνεργασία, η στενή λειτουργική σχέση, η ηθική συμπαράσταση και, εφόσον είναι δυνατόν, η οικονομική στήριξη του Ιδρύματος για την υλοποίηση των στόχων του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο