Συνεργασίες

Το Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών με πανεπιστημιακά και ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και με πλειάδα πανεπιστημιακών και νέων επιστημόνων. Η διοργάνωση πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων, κατά χρονολογική σειρά, με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, τη Ναυτική Σχολή Πολέμου, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, το Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου, την εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» Νέας Υόρκης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, το Δήμο Θερίσου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δήμο Ηρακλείου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Μουσείο Μπενάκη, την Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού, το Δήμο Μουσούρων, την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης και την Ακαδημία Αθηνών αποσκοπεί στη θεματική προσέγγιση της πολιτικής του Βενιζέλου και της αντίστοιχης ιστορικής περιόδου. Αποτέλεσμα των συνεργασιών είναι η παραγωγή σημαντικότατου εκδοτικού και ερευνητικού έργου με κύριους θεματικούς άξονες την εξωτερική πολιτική, το κρητικό, το κυπριακό και προσφυγικό ζήτημα, την καθιέρωση του κράτους δικαίου, την πολεοδομική, αγροτική και οικονομική πολιτική, το έργο στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και του πολιτισμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο