Εκπαίδευση

Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, το Ίδρυμα δίνει το δυναμικό του «παρών» στον εκπαιδευτικό χώρο με πολυεπίπεδες δράσεις, που ανανεώνονται διαρκώς και απευθύνονται και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης....

Η μουσειοσκευή “Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος. ...

Από το σχολικό έτος 2002-2003 το Ίδρυμα έχει καθιερώσει τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με θέματα που αφορούν στη ζωή, στο έργο και την...

Στο πλαίσιο προώθησης της έρευνας και μελέτης του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της νεότερης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας 19ου-20ού αι....

Skip to content