Όροι και προϋποθέσεις

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, στο εξής χάριν συντομίας «η ιστοσελίδα» αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και δεσμεύεστε από αυτούς.

Ποιοι είμαστε

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στο εξής χάριν συντομίας το «Ίδρυμα», «εμείς», «εμάς» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με αντικείμενο την έρευνα και μελέτη της ζωής, του έργου, της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ιδρύματος με εξαίρεση όσες ρητά προσδιορίζονται ως πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες αναρτώνται προς ιδιωτική χρήση αποκλειστικά για την ενημέρωση των χρηστών, για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση για περαιτέρω διάθεση στο πλαίσιο οποιασδήποτε εμπορικής ή διάφορης προς τον εκπαιδευτικό/ερευνητικό σκοπό δραστηριότητας.

Η αποθήκευση και αναπαραγωγή δεδομένων της ιστοσελίδας από ιδιώτες επιτρέπεται αποκλειστικά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνουν ένδειξη της προέλευσής τους από την ιστοσελίδα και θα μνημονεύονται τα ονόματα των δημιουργών, όταν αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα, καθώς και ότι δε θα υφίστανται αλλοιώσεις, ιδίως στην περίπτωση της αποσπασματικής αναπαραγωγής. Οποιαδήποτε χρήση πέραν των ανωτέρω ρητά αναφερόμενων προϋποθέτει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Ιδρύματος ή του τρίτου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που τυχόν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

Το Ίδρυμα μεριμνά ανελλιπώς, ώστε να οι πληροφορίες να παρέχονται αδιάκοπα και χωρίς σφάλματα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα τεχνικών προβλημάτων ή λαθών από παραδρομή, τα οποία θα αποκαθίστανται εντός εύλογου χρόνου από τον εντοπισμό τους.

Το Ίδρυμα δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτά ο ίδιος ο χρήστης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας ή της διαδικτυακής πύλης που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος.

Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών η ιστοσελίδα περιλαμβάνει και συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους δε διαχειρίζεται και με τους οποίους το Ίδρυμα δεν έχει καμία σχέση, ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου, την πληρότητα, την ποιότητα και ορθότητα των παρεχόμενων σε αυτούς πληροφοριών, καθώς και για την ασφάλεια περιήγησης σε αυτούς.

Οι διαδικτυακοί τόποι, στους οποίους γίνεται παραπομπή από την ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων διέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κάθε χώρας και η παραπομπή από την ιστοσελίδα σε αυτούς δεν αποκλείει την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας από τους ιδιοκτήτες των διαδικτυακών αυτών τόπων, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τη χρήση υλικού που περιέχεται σε αυτούς. Το Ίδρυμα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχουν οι διαδικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπει η ιστοσελίδα.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο