Σύλλογος φίλων

Το σωματείο με την επωνυμία “Φίλοι του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών ‘Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος'”  στοχεύει στη συμπαράσταση, τη συνδρομή και την ηθική και οικονομική ενίσχυση με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, του εδρεύοντος στα Χανιά της Κρήτης Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” για την εκπλήρωση της αποστολής του, που είναι η συστηματική έρευνα και μελέτη της ζωής, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η υποστήριξη του επιστημονικού και πολιτισμικού έργου του Ιδρύματος, η χρηματοδότησή του για προκήρυξη διαγωνισμών, η απονομή υποτροφιών και η κάλυψη λειτουργικών του αναγκών, ο συντονισμός παραγόντων της επιχειρηματικής και οικονομικής ζωής, η εξεύρεση χορηγών και πόρων για την ενίσχυση των υποδομών του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και πολιτισμικού έργου του Ιδρύματος, καθώς και η προβολή και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το έργο του Ιδρύματος είναι μερικοί από τους σκοπούς του σωματείου των Φίλων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο