Έργα ΕΣΠΑ

Έργο «Ψηφιακές Διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» (ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020).
Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Αντικείμενο: Η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού δικτύου πολιτιστικών διαδρομών που συνδέει πέντε (5) τοποθεσίες-σταθμούς (Χαλέπα, Μουρνιές, Ακρωτήρι, Θέρισο και Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων), που σχετίζονται άμεσα με την προσωπική και πολιτική πορεία και δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου.  Περισσότερες πληροφορίες

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ίδρυμα έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (Γ΄ ΚΠΣ). Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο