Έργα ΕΣΠΑ

Έργο «Ψηφιακά Μνημεία και Τεκμήρια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Έργο «Ψηφιακές Διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» (ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020)

Έργο «Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» (Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 19).

Έργο «Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου» (Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 172).

Έργο «Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ηλεκτρονική έκδοση με θέμα “Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου”» (Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 65).

Μετάβαση στο περιεχόμενο