Ακαδημία Πολιτικών & Διπλωματικών Σπουδών.

Ακαδημία Πολιτικών & Διπλωματικών Σπουδών.

Με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Τη λειτουργία στο άμεσο μέλλον μιας ακαδημίας πολιτικών και διπλωματικών σπουδών στην πόλη των Χανίων από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, εξήγγειλε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Βουλής και του Ιδρύματος Νίκος Βούτσης, αμέσως μετά τη λήξη του ετήσιου διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, στο οποίο προήδρευσε.
Η ακαδημία θα απευθύνεται σε μέλη της επιστημονικής κοινότητας (πανεπιστημιακούς, ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες) στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας, των Διεθνών Σχέσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής, της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, των Οικονομικών κ.ά., καθώς και σε πολιτικά στελέχη, ιδιαίτερα σε βουλευτές και ευρωβουλευτές που αναπτύσσουν σχετική δραστηριότητα ως μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών (Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας, Επιτροπών Φιλίας κ.ά.). Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την εποχή του, τη βενιζελική διακυβέρνηση (επιμέρους πολιτικές, θεσμοί, μεταρρυθμίσεις), τη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία, τις Διεθνείς Σχέσεις και την κοινοβουλευτική διπλωματία. Πέρα από την καθαρά ιστορική διάσταση, έμφαση θα δίνεται στη διαχρονικότητα και την επικαιρότητα των συγκεκριμένων θεματικών με προβολή στη σημερινή πραγματικότητα και αναζήτηση των ενδεχόμενων συνεχειών ή ασυνεχειών.

"Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων": παρουσίαση της μουσειοσκευής του Εθνικού Ιδρύματος "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος".
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής στα Χανιά.


Μετάβαση στο περιεχόμενο