‘Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων’: Παρουσίαση της μουσειοσκευής του Εθνικού Ιδρύματος ‘Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος’.

‘Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων’: Παρουσίαση της μουσειοσκευής του Εθνικού Ιδρύματος ‘Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος’.

Διαβάστε το άρθρο του Βαγγέλη Κακατσάκη στην εφημ. Χανιώτικα Νέα (Διαδρομές 17.12.2016).

Εκπαιδευτικές δράσεις για οικογένειες στα Μουσεία.
Ακαδημία Πολιτικών & Διπλωματικών Σπουδών.


Μετάβαση στο περιεχόμενο