Προσωπικότητες βιβλιογραφία

Προσωπικότητες βιβλιογραφία

 • Αποστολάκης Σταμάτης Απ. (επιμ.), 70 χρόνια επιμνημόσυνοι λόγοι για τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1937-2007), Χανιά 2008.
 • Γαρδίκα Κατσιαδάκη Ελένη (επιμ.), Ο θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου στον αθηναϊκό τύπο, Χανιά 2004.
 • Ζάννας Π. Α. (επιμ.), Αρχείο της Π. Σ. Δέλτα Α΄, Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, Αθήνα 1997.
 • Μανολικάκης Γ. Λεωνίδας, Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου. Μνήμη, Χανιά 1964.
 • Μανωλικάκης Γιάννης, Ελευθέριος Βενιζέλος, η άγνωστη ζωή του, Αθήνα 1985.
 • Μιχαλακέας Τάσος (επιμ.), Βίβλος Ελευθερίου Βενιζέλου, τ. Α’, Αθήναι 1964.
 • Μπουμπουλίδης Κ. Φαίδων, Νεοέλληνες λογοτέχναι για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Κείμενα και αναφορές, Αθήναι 1991.
 • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ήλιου», τ. Δ΄, Αθήναι.
 • Πρεβελάκης Παντελής, Ο Κρητικός, η πολιτεία. Μυθιστορία, Αθήναι 1950.
 • Στεφάνου Σ. Ι. (επιμ.), Ελευθερίου Βενιζέλου τα κείμενα, Αθήναι 1981.
 • Τετράδια «Ευθύνης» 2, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σήμερα: Σαράντα χρόνια από το  θάνατό του, Αθήνα 1976.
Έλληνες των γραμμάτων


Μετάβαση στο περιεχόμενο