Προκήρυξη 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για την Γ΄ Λυκείου (σχολ. έτος 2022-23).

Προκήρυξη 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για την Γ΄ Λυκείου (σχολ. έτος 2022-23).

Το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας και του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου προκηρύσσει τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου “Ελευθέριος Βενιζέλος” για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης των λυκείων όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων της ομογένειας.
Θέμα του διαγωνισμού: «Η Συνθήκη της Λωζάννης (1923)”.

Σχετικά έγγραφα:
Εγκύκλιος  Αριθμ. Πρωτ.: Φ15/96394/Δ2/01-08-2022 του ΥΠΑΙΘ
Ενδεικτική βιβλιογραφία

Οι Διοικητές των Στρατιωτικών Μονάδων και των Σωμάτων Ασφαλείας Χανίων στην Οικία-Μουσείο Βενιζέλου.
Οικονομικά στοιχεία Εθνικού Ιδρύματος "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος".


Μετάβαση στο περιεχόμενο