Προγράμματα – Έρευνα

Ένας από τους διακηρυγμένους στόχους του Ιδρύματος  αποτελεί ο ψηφιακός προσανατολισμός του στον τομέα της τεκμηρίωσης και της διάδοσης της πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει υλοποιήσει με επιτυχία ένα σημαντικό αριθμό επιστημονικών έργων (ερευνητικών και εκπαιδευτικών) με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού αρχείου για μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, ένα εικονικό αρχείο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, που δίνει τη δυνατότητα στον ιστορικό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της κοινωνίας της πληροφορίας να ερευνά με ενοποιημένο τρόπο μια σημαντική πηγή της ιστορικής γνώσης.

I. Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού

II. Ερευνητικά Προγράμματα

III. Έρευνα συνεργατών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο