Απονομή βραβείων Δ΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου – Πολιτικό Μνημόσυνο Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου.

Απονομή βραβείων Δ΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου – Πολιτικό Μνημόσυνο Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου.

Απονομή βραβείων Δ΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου - Πολιτικό Μνημόσυνο Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου.


Μετάβαση στο περιεχόμενο