Εκδήλωση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το Μικρασιατικό Ζήτημα (Μουρνιές, Χανιά).

Εκδήλωση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το Μικρασιατικό Ζήτημα (Μουρνιές, Χανιά).

Εκδήλωση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το Μικρασιατικό Ζήτημα (Μουρνιές, Χανιά).


Μετάβαση στο περιεχόμενο