Εκδήλωση ιστορικής μνήμης. Ελευθέριος Βενιζέλος, 79 χρόνια από τον θάνατό του.

Εκδήλωση ιστορικής μνήμης. Ελευθέριος Βενιζέλος, 79 χρόνια από τον θάνατό του.

Εκδήλωση ιστορικής μνήμης. Ελευθέριος Βενιζέλος, 79 χρόνια από τον θάνατό του.


Μετάβαση στο περιεχόμενο