“Ενεργοί Πολίτες και Μεγάλες Ιδέες”: βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς.

“Ενεργοί Πολίτες και Μεγάλες Ιδέες”: βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς.

"Ενεργοί Πολίτες και Μεγάλες Ιδέες": βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς.


Μετάβαση στο περιεχόμενο