Παρουσίαση βιβλίου για τη β΄ θμια εκπαίδευση. Απονομή Βραβείου “Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης”.

Παρουσίαση βιβλίου για τη β΄ θμια εκπαίδευση. Απονομή Βραβείου “Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης”.

Παρουσίαση βιβλίου για τη β΄ θμια εκπαίδευση. Απονομή Βραβείου "Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης".


Μετάβαση στο περιεχόμενο