Παρουσίαση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου ‘Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου’

Παρουσίαση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου ‘Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου’

Παρουσίαση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου 'Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου'


Μετάβαση στο περιεχόμενο