100 χρόνια από την αγροτική μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου: επετειακή εκδήλωση στις Μουρνιές Χανίων.

100 χρόνια από την αγροτική μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου: επετειακή εκδήλωση στις Μουρνιές Χανίων.

100 χρόνια από την αγροτική μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου: επετειακή εκδήλωση στις Μουρνιές Χανίων.


Μετάβαση στο περιεχόμενο