2000-2010: 10 χρόνια από τη σύσταση του Ιδρύματος. Εορτασμός της επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

2000-2010: 10 χρόνια από τη σύσταση του Ιδρύματος. Εορτασμός της επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

2000-2010: 10 χρόνια από τη σύσταση του Ιδρύματος. Εορτασμός της επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.


Μετάβαση στο περιεχόμενο