Το Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” στην πόλη του ιστορικού πρωθυπουργού της Σερβίας Ν. Πάσιτς.

Το Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” στην πόλη του ιστορικού πρωθυπουργού της Σερβίας Ν. Πάσιτς.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης του Μεγάλου πολέμου, η Δρ Αλεξάνδρα Πέτσιναρ, ιστορικός και εκπρόσωπος του Ιδρύματος Βενιζέλου στη Σερβία είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στην βιβλιοπαρουσίαση ενός σημαντικότατου και σπανιότατου ιστορικού συγγράμματος από τις αρχές του 20ού αιώνα, αφιερωμένου στην ιστορία και τη πορεία του 20ού τάγματος πεζικού της σερβικής μεραρχίας Τίμοκ, που έπαιξε σημαντικό ρόλο κατ` όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου και ειδικά στις επιχειρήσεις διάσπασης του Μακεδονικού Μετώπου το 1918.
Η παρουσίαση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου, στην κεντρική βιβλιοθήκη του Ζάγιετσαρ, μιας σερβικής ιστορικής πόλης στην Ανατολική Σερβία που είναι και ο τόπος γεννήσεως του περίφημου Σέρβου πρωθυπουργού, του Νικόλα Πάσιτς, που παρομοίως με τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην Ελλάδα, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο για την σερβική εξωτερική πολιτική κατά την εποχή του Μεγάλου Πολέμου, όντας αυτός που υποστήριζε την ελληνοσερβική συνεργασία στην αναφερόμενη εποχή σε όλα τα μέτωπα.
Γνωρίζοντας τη σημασία της διπλωματικής δραστηριότητας των δύο μεγάλων ηγετών για τη συμπόρευση των δύο λαών στον ίδιο γεωπολιτικό χώρο κατά την εποχή εκείνη, η Δρ Πέτσιναρ, πέρα από τα στοιχεία από την ελληνική ιστοριογραφία που με λεπτομέρεια περιγράφουν τη σημασία και τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχε η μεραρχία Τίμοκ, έχει αναφερθεί και στο βιβλίο του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Βενιζέλου, κου Νικολάου Παπαδάκη, “Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο άνθρωπος. Ο ηγέτης”, που με λεπτομέρεια αναδεικνύει τη συνεργασία των δύο μεγάλων ηγετών όπως και τη σημασία των πρωτοβουλιών τους για το μέλλον του Βαλκανικού χώρου.
Τη σημασία της παρουσίασης αυτής, πέρα των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ιστορικών συλλόγων που ασχολούνται με διαφύλαξη των παραδόσεων του Μεγάλου πολέμου, μαρτυρά και η συμμετοχή σε αυτή των υψηλών εκπροσώπων της Σερβικής Στρατιωτικής Ακαδημίας, καθώς και των υψηλόβαθμων εκπροσώπων του Σερβικού Στρατού.

Ομιλία της πρέσβεως της Μεγάλης Βρετανίας κ. Kate Smith στο πολιτικό μνημόσυνο των Βενιζέλων (Χανιά, 16.03.2019).
Εκδήλωση για την επανάσταση του Θερίσου (Θέρισο, 23.03.2019).


Μετάβαση στο περιεχόμενο