ΕΞΕ – 192747 – 2018 – Ενημέρωση σχολείων για τη μουσειοσκευή του Εθν. Ιδρύμ. Ερευνών κ Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – σχ. έτος 2018-2019

ΕΞΕ – 192747 – 2018 – Ενημέρωση σχολείων για τη μουσειοσκευή του Εθν. Ιδρύμ. Ερευνών κ Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – σχ. έτος 2018-2019

ΕΞΕ - 192747 - 2018 - Ενημέρωση σχολείων για τη μουσειοσκευή του Εθν. Ιδρύμ. Ερευνών κ Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - σχ. έτος 2018-2019Μετάβαση στο περιεχόμενο