Το αρχείο του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος K. Βενιζέλος» στο SearchCulture.gr

Το αρχείο του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος K. Βενιζέλος» στο SearchCulture.gr

Σχεδόν 50.000 τεκμήρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος K. Βενιζέλος» που σχετίζονται με τη ζωή και τη δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου έχουν αναρτηθεί στο SearchCulture.gr.
Το SearchCulture.gr είναι ο Ελληνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Περιεχομένου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, o ενιαίος πολιτιστικός πληροφοριακός χώρος που ανέπτυξε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” για την συγκέντρωση και ενοποίηση του συνόλου του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος που παράγεται από φορείς με δημόσια χρηματοδότηση. Μέσω της υποδομής SearchCulture.gr, το ΕΚΤ είναι διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικών δεδομένων για τη Europeana.
Στόχοι του εγχειρήματος είναι η ελεύθερη κεντρική πρόσβαση και ενιαία διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων -στο πλαίσιο των πολιτικών που ακολουθούν οι φορείς παραγωγής τους- η ανάδειξη και διασύνδεσ;h τους, η ασφαλής διαφύλαξή τους και η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana σε συμφωνία με εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
Οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διεθνή διαχρονική προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου και ως εκ τούτου τοποθετούνται με εξέχοντα τρόπο στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού. Αξιοποιώντας τις εθνικές υποδομές του που εκ του ρόλου του διασφαλίζει το ΕΚΤ, αυξάνουν την ευρεσιμότητα του περιεχομένου τους, ενισχύουν την αξία της τεκμηρίωσής τους και εξασφαλίζουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις επανάχρησής του.

Ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ στην Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα.
Επαναλειτουργία των Μουσείων του Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα, Θέρισο, Μουρνιές).


Μετάβαση στο περιεχόμενο