Γεώργιος Σπέντζος, Το ζήτημα της ασφάλειας της Ελλάδος 1023-1926, Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Χανιά 2020.

Γεώργιος Σπέντζος, Το ζήτημα της ασφάλειας της Ελλάδος 1023-1926, Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Χανιά 2020.

Το ζήτημα της –εξωτερικής– ασφάλειας της Ελλάδας κατά τη «μεταβατική» περίοδο που ακολουθεί τη Συνθήκη της Λωζάννης το θέρος του 1923, έως και την ανατροπή της δικτατορίας του Πάγκαλου τον Αύγουστο του 1926, αποτελεί ένα σημαντικό, όσο και κρίσιμο κομμάτι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η μετάβαση και η μεγάλη προσαρμογή που πραγματοποίησε το ελληνικό κράτος την επαύριον της Καταστροφής, σε ένα νέο περιβάλλον και σε μια νέα εποχή βρίσκεται στο επίκεντρο της μελέτης του Γιώργου Σπέντζου.
Η ασφάλεια και η προστασία του ελληνικού κράτους αποτελούσε μείζον θέμα, το οποίο έπρεπε να επιτευχθεί κυρίως μέσα από την επάνοδο της χώρας στη διεθνή πολιτική σκηνή, αναπτύσσοντας νέες σχέσεις με τα ευρωπαϊκά και ιδιαίτερα με τα Βαλκανικά κράτη. Σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο ο ρόλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, το 1922-23 αλλά και αργότερα το 1928-32, υπήρξε καθοριστικός, εισάγοντας την ελληνική εξωτερική πολιτική σε μια νέα εποχή.

Η έκδοση συμβάλλει στη μελέτη και κατανόηση της επίμαχης περιόδου και προσφέρει μία πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την “ιδρυτική” περίοδο της σύγχρονης ελληνικής διπλωματίας.

Αφιέρωμα στην Επανάσταση του 1897. Νέα διαδικτυακή παραγωγή του Ιδρύματος.
Ψήφισμα για τον θάνατο του Ιωάννη Κοκολάκη.


Μετάβαση στο περιεχόμενο