Συμπόσιο “Η Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: Η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Ιστορική αποτίμηση 100 χρόνια μετά” (Θεσσαλονίκη, 03-04.10.2016)

Συμπόσιο “Η Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: Η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Ιστορική αποτίμηση 100 χρόνια μετά” (Θεσσαλονίκη, 03-04.10.2016)

Επιστημονικό συμπόσιο με θέμα “Η Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: Η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Ιστορική αποτίμηση, 100 μετά” πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης στις 3 & 4 Οκτωβρίου 2016
Την οργάνωση είχαν το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Πρόσκληση
Πρόγραμμα

Συνέδριο "Η πολιτική κληρονομιά Βενιζέλου: συνέχειες και ασυνέχειες" (Αθήνα, 24-26.11.2016)
Στρογγυλό τραπέζι "Στρατηγικές επιλογές του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο" (Αθήνα, 19.02.2015)


Μετάβαση στο περιεχόμενο