Συνέδριο “Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά την βενιζελική περίοδο” (Αθήνα, 03-05.11.2004)

Συνέδριο “Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά την βενιζελική περίοδο” (Αθήνα, 03-05.11.2004)

Το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνδιοργάνωσαν κατά το διάστημα 3-5 Νοεμβρίου 2004 συνέδριο με θέμα “Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά την βενιζελική περίοδο”.
Η κήρυξη έναρξης εργασιών του συνεδρίου έγινε στις 3 Νοεμβρίου στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Χρ. Αυγουλά. Εισαγωγικές ομιλίες πραγματοποίησαν ο Πρύτανης του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών Γ. Ζέρβας και ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” Ν. Παπαδάκης. Τη θεματολογία του συνεδρίου ανέπτυξε ο καθηγητής του Ιονίου Παν/μίου Πέτρος Πιζάνιας, ενώ ο ο Γεν. Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ Ανδρ. Καραμάνος ανέπτυξε το θέμα “Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων”.
Στο συνέδριο συμμετείχαν καθηγητές από τμήματα του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, καθηγητές Ιστορίας των Παν/μίων της χώρας, γεωπόνοι, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η διερεύνηση της εξέλιξης του αγροτικού τομέα τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και η ανάδειξη των κοινωνικών και οικονομικών δομών, των παρεμβάσεων και των αδρανειών της πολιτικής στις συνθήκες της εποχής. Τις επιπτώσεις, τέλος, όλων αυτών στη μορφή και το περιεχόμενο της ανάπτυξης την περίοδο του Μεσοπολέμου και διαχρονικά.
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ημερίδα "Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη" (Ηράκλειο Κρήτης, 05.11.2005)
Ημερίδα "Ελευθέριος Βενιζέλος: σχέσεις με Ομογένεια και Η.Π.Α." (Μουρνιές Χανίων, 30.08.2004)


Μετάβαση στο περιεχόμενο