Υποτροφίες

Υποτροφίες

Σύμφωνα με το Καταστατικό του, στο πλαίσιο προώθησης διακεκριμένων επιστημονικών ερευνών που σχετίζονται με τη ζωή, το έργο και την εποχή του Βενιζέλου, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες για την εκπόνηση μελετών σε ελληνικά πανεπιστήμια. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται έρευνες και μελέτες που διερευνούν τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις ιδρυμάτων πολιτικών προσωπικοτήτων, κυρίως του εξωτερικού εστιάζοντας στη συγκριτική ανάλυση σε επίπεδο λειτουργίας, στρατηγικής και επικοινωνίας.

Βραβείο Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκη
προγράμματα 2015-16


Μετάβαση στο περιεχόμενο