Απονομή βραβείων Ε΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου και Πολιτικό Μνημόσυνο Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου.

Απονομή βραβείων Ε΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου και Πολιτικό Μνημόσυνο Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου.

Απονομή βραβείων Ε΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου και Πολιτικό Μνημόσυνο Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου.


Μετάβαση στο περιεχόμενο