Εγκαίνια του κτηρίου Διοικητικών & Επιστημονικών Υπηρεσιών (οικία Βλουμ) του Ιδρύματος από την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνωn.

Εγκαίνια του κτηρίου Διοικητικών & Επιστημονικών Υπηρεσιών (οικία Βλουμ) του Ιδρύματος από την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνωn.

Εγκαίνια του κτηρίου Διοικητικών & Επιστημονικών Υπηρεσιών (οικία Βλουμ) του Ιδρύματος από την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνωn.


Μετάβαση στο περιεχόμενο