Εκδήλωση ‘Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης: η συμβολή του στο Μακεδονικό Αγώνα’.

Εκδήλωση ‘Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης: η συμβολή του στο Μακεδονικό Αγώνα’.

Εκδήλωση 'Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης: η συμβολή του στο Μακεδονικό Αγώνα'.


Μετάβαση στο περιεχόμενο