Εκδήλωση του Παραρτήματος Μακεδονίας του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Εκδήλωση του Παραρτήματος Μακεδονίας του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Εκδήλωση του Παραρτήματος Μακεδονίας του Εθνικού Ιδρύματος "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος".


Μετάβαση στο περιεχόμενο