Παρουσίαση της έκδοσης Γ. Κανδαράκης, Δ. Καρτσάκης, Κ. Μανωλάκης, Εκπαιδευτικός φάκελος ‘Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του…’.

Παρουσίαση της έκδοσης Γ. Κανδαράκης, Δ. Καρτσάκης, Κ. Μανωλάκης, Εκπαιδευτικός φάκελος ‘Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του…’.

Παρουσίαση της έκδοσης Γ. Κανδαράκης, Δ. Καρτσάκης, Κ. Μανωλάκης, Εκπαιδευτικός φάκελος 'Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του...'.


Μετάβαση στο περιεχόμενο