Παρουσίαση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου: ‘Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου’.

Παρουσίαση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου: ‘Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου’.

Παρουσίαση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου: 'Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου'.


Μετάβαση στο περιεχόμενο