Παρουσίαση του τόμου των πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου ‘Το Μακεδονικό Μέτωπο και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου’.

Παρουσίαση του τόμου των πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου ‘Το Μακεδονικό Μέτωπο και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου’.

Παρουσίαση του τόμου των πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου 'Το Μακεδονικό Μέτωπο και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου'.


Μετάβαση στο περιεχόμενο