Πολιτικό Μνημόσυνο Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου. Τελετή παραχώρησης της Οικίας Ελευθερίου Βενιζέλου προς το Ίδρυμα.

Πολιτικό Μνημόσυνο Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου. Τελετή παραχώρησης της Οικίας Ελευθερίου Βενιζέλου προς το Ίδρυμα.

Πολιτικό Μνημόσυνο Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου. Τελετή παραχώρησης της Οικίας Ελευθερίου Βενιζέλου προς το Ίδρυμα.


Μετάβαση στο περιεχόμενο