Υποδοχή της Βουλής των Ελλήνων ως ιδρυτικού μέλους του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Υποδοχή της Βουλής των Ελλήνων ως ιδρυτικού μέλους του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Υποδοχή της Βουλής των Ελλήνων ως ιδρυτικού μέλους του Εθνικού Ιδρύματος "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος".


Μετάβαση στο περιεχόμενο