90 χρόνια από τη Μάχη του Σκρα. Εκδηλώσεις στα Χανιά.

90 χρόνια από τη Μάχη του Σκρα. Εκδηλώσεις στα Χανιά.

90 χρόνια από τη Μάχη του Σκρα. Εκδηλώσεις στα Χανιά.


Μετάβαση στο περιεχόμενο