Έργο “Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις”: δημόσια διαβούλευση.

Έργο “Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις”: δημόσια διαβούλευση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για τη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: “Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις”, στο πλαίσιο της πράξης «Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» (κωδικός ΟΠΣ: 300541, Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”, Πρόσκληση 19).

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 155.064/ΨΣ5023-Α2/9-11-2011 1ης Τροποποίησης της Οριζόντιας Πράξης «Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» (κωδικός ΟΠΣ: 300541, Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το Έργο: «Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις».
Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Τίτλος Έργου: «Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις».

Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 200.000,00 Ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 162.601,63  Ευρώ).

Διάρκεια Δημόσιας Διαβούλευσης: Από 01/12/2011 έως 16/12/2011.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Αργυρώ Βατσάκη
Δ/νση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Τ.Κ. 73133, Χαλέπα, Χανιά.
Τηλ.: 28210-56008, Fax:28210-56009
e-mail: avatsaki@venizelos-foundation.gr

Σχέδιο διακήρυξης (pdf)
Έντυπο Παρατηρήσεων/Σχολίων (word)

*Το Έντυπο Παρατηρήσεων/Σχολίων να αποστέλλεται συμπληρωμένο στην ηλεκτρονική δ/νση: avatsaki@venizelos-foundation.gr  (Υ.Ο. Αργυρώς Βατσάκη).

Οριστική και αμετάκλητη η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα: συνέντευξη του Ν. Παπαδάκη.
Δημόσια Υγεία και υγειονομική πολιτική στην Κρητική Πολιτεία, γράφει ο Δρ Ν. Πετρουλάκης.


Μετάβαση στο περιεχόμενο