Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη  Δημοκρατία – Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου – Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: Η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Ιστορική αποτίμηση, 100 χρόνια μετά. Πρακτικά συμποσίου, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά 2017.

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη  Δημοκρατία – Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου – Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: Η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Ιστορική αποτίμηση, 100 χρόνια μετά. Πρακτικά συμποσίου, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά 2017.

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη  Δημοκρατία – Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου – Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: Η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Ιστορική αποτίμηση, 100 χρόνια μετά. Πρακτικά συμποσίου, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά 2017.

Πρόκειται για τα πρακτικά του επιστημονικού συμποσίου με θέμα “Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Η ιστορική αποτίμηση, 100 χρόνια μετά”, που συνδιοργάνωσαν το (Θεσσαλονίκη, 3-4 Οκτωβρίου 2016), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από το Κίνημα της Θεσσαλονίκης.
Ο τόμος επικεντρώνεται στην ανάδειξη της σύγκρουσης δύο κόσμων, τόσο στο επίπεδο των ιδεολογικών αρχών όσο και σε αυτό των στρατηγικών επιλογών σε σχέση με την ακολουθητέα εξωτερική πολιτική• στις  δύο βενιζελικές μεταρρυθμίσεις, των οποίων οι βάσεις τέθηκαν σε εκείνη την περίοδο, την αγροτική και την εκπαιδευτική, καθώς και στην περίπτωση της ταυτόχρονης ύπαρξης του «κράτους της Θεσσαλονίκης» με το «κράτος των Αθηνών».

 

Ελευθερία Μαντά (επιμ.), Η Θεσσαλονίκη και η βαλκανική ενδοχώρα στους Βαλκανικούς Πολέμους. 100 χρόνια μετά. Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2017.
Ζωή Μητσοτάκη, Η Κυρία Έλενα Βενιζέλου. Πορεία μιας ζωής, Χανιά 2017. 


Μετάβαση στο περιεχόμενο