Εκδόσεις

Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συνέχειες και ασυνέχειες. Πρακτικά συνεδρίου, Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Μουσείο Μπενάκη,...

Το ζήτημα της –εξωτερικής– ασφάλειας της Ελλάδας κατά τη «μεταβατική» περίοδο που ακολουθεί τη Συνθήκη της Λωζάννης το θέρος του 1923, έως και την ανατροπή της δικτατορίας του Πάγκαλου τον...

Σκοπός του βιβλίου είναι η διερεύνηση και ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Κρητικού Ζητήματος από τον Οργανικό Νόμο (1868) έως την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (1913), τοποθετώντας στο...

Η βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, o άνθρωπος, o ηγέτης» του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη (Παπαδή), Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», κυκλοφόρησε σε τέσσερις τόμους, στις αρχές...

Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης (Παπαδής),  Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης. Βιογραφία, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2017 (Β΄ έκδοση)....

Μάνος Περάκης, Κρήτη: Το νησί των προσαρμογών. Οικονομία και κοινωνία τον 19ο αιώνα [1830-1913], Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - εκδόσεις Ασίνη,...

Ημερολόγιο 2018. Ελευθέριος Βενιζέλος. Σελίδες από το ημερολόγιο της ζωής του, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - εκδόσεις Μίλητος, 2017....

Ελευθερία Μαντά (επιμ.), Η Θεσσαλονίκη και η βαλκανική ενδοχώρα στους Βαλκανικούς Πολέμους. 100 χρόνια μετά. Πρακτικά (Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2012), Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και...

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη  Δημοκρατία - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Πρακτικά συμποσίου "Η Κυβέρνηση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο