Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913. Η αυγή του ελληνικού 20ού αιώνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Μουσείο Μπενάκη – Δήμος Θεσσαλονίκης, 2012 (ειδική έκδοη με την εφημ. ΤΑ ΝΕΑ)

Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913. Η αυγή του ελληνικού 20ού αιώνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Μουσείο Μπενάκη – Δήμος Θεσσαλονίκης, 2012 (ειδική έκδοη με την εφημ. ΤΑ ΝΕΑ)

Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913. Η αυγή του ελληνικού 20ού αιώνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Μουσείο Μπενάκη – Δήμος Θεσσαλονίκης, 2012.
Ειδική έκδοση (κυκλοφορία με την εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 8 Δεκεμβρίου 2012) με αντικείμενο τη συμβολή των Βαλκανικών Πολέμων στη διαμόρφωση της πραγματικότητας του ελληνικού 20ού αιώνα, μέσα από την προβολή της πατριωτικής προσπάθειας και της αγωνίας των Ελλήνων εκείνης της εποχής με την εξιστόρηση των πολεμικών επεισοδίων μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση κατέχει η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στον εθνικό κορμό.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

«Η αυγή του ελληνικού 20ού αιώνα» 

Τάσος Σακελλαρόπουλος: «Από την εθνική φαντασίωση στη νέα εδαφική πραγματικότητα»
«Όψεις της οικονομικής ανάπτυξης»
«Η προετοιμασία του στρατού»

Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης: «Η στρατηγική του Ελευθερίου Βενιζέλου τη διετία 1910-1912: Εσωτερική επιβολή και διεθνής ανατροπή»
«Εθελοντές εκτός των ελληνικών συνόρων του 1912»
«Ο Α΄Βαλκανικός πόλεμος»

Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης: «Θεσσαλονίκη, το μήλον της Έριδος»
«Το Μέτωπο της Ηπείρου»
«Ο πόλεμος στο Άγιον Όρος»
«Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος»

Ελένη Γαρδίκα-Κατσιδάκη: «Η σύγκρουση μεταξύ της Βουλγαρίας και των πρώην συμμάχων της»
«Η στρατιωτική καθημερινότητα»
«Η υποδοχή του ελληνικού στρατού σε πόλεις και χωριά»
«Η Θεσσαλονίκη των Βαλκανικών Πολέμων»
«Πολεμικοί ανταποκριτές και εικαστικοί ακολουθούν τον στρατό»

Μαρία Δημητριάδου: «Οι ξένοι ανταποκριτές στις βαλκανικές συγκρούσεις των ετών 1912-1913» 
Μαρία Δημητριάδου: «Η ανατροπή στα Βαλκάνια μέσα από τον αγγλικό και γερμανικό Τύπο» 
Αλίκη Τσίργιαλου: «Φωτογραφικές αναμνήσεις μιας ένδοξης εποχής»
«Οι πρόσφυγες και οι άμαχοι »
«Οι τραυματίες»
«Φίλιοι και αντίπαλοι στρατοί»
«Ο πόλεμος στη θάλασσα»

Αλέκος Ζάννας: «Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στα θέατρα των επιχειρήσεων»
«Η αφετηρία της ελληνικής αεροπορίας»

Αλέκος Ζάννας: «Οι πρώτες πτήσεις της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας»
«Η συνθήκη ειρήνης του Βουκουρεστίου»
Οι αξιωματικοί μετά τις νίκες » 

Τάσος Σακελλαρόπουλος: «Πέσοντες εθελοντές των πολέμων 1912-1922»
«Το κοινωνικό κύρος του πολεμικού εθελοντισμού»
«Πολεμικό ημερολόγιο 1912-1913»

Αλέκος Ζάννας: Χρονολόγιο

 

Γιώργης Μανουσάκης - Αθηνά Μπλαζουδάκη, Κρητικές επαναστάσεις 1821-1905, Χανιά 2013 (Γ΄ έκδοση).
Ελευθέριος Βενιζέλος και πολιτιστική πολιτική. Πρακτικά συμποσίου, Μουσείο Μπενάκη - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Αθήνα - Χανιά 2012


Μετάβαση στο περιεχόμενο