Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.

Πρόκειται για τον τόμο των Πρακτικών του ομώνυμου επιστημονικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα κατά το διάστημα 3-5 Νοεμβρίου 2004 με συνδιοργανωτές το Γ.Π.Α. και το Ίδρυμα και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η απόφαση των δύο Ιδρύματων να συνδιοργανώσουν ένα συνέδριο με αντικείμενο την πολιτική των βενιζελικών κυβερνήσεων στον αγροτικό τομέα πήγασε κατ’ αρχήν από το γεγονός ότι η βενιζελική περίοδος αποτελεί μεγάλη τομή, καθώς τότε ήταν που υιοθετήθηκαν σημαντικές στρατηγικές ανάπτυξης, με τη δημιουργία υποδομών, την εισαγωγή καινοτόμων θεσμών, την οργάνωση συνεταιριστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών και υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της αγροτικής πολιτικής.
Ο τόμος, που επιμελήθηκαν οι ιστορικοί Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, είναι το αποτέλεσμα ενός γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου και περιλαμβάνει ανακοινώσεις πανεπιστημιακών, καθηγητών και ερευνητών από διάφορα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με αντικείμενο τις εξελίξεις του αγροτικού τομέα τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και την ανάδειξη των κοινωνικών και οικονομικών δομών, των παρεμβάσεων και των αδρανειών της πολιτικής στις συνθήκες της εποχής· τις επιπτώσεις, τέλος όλων αυτών στη μορφή και το περιεχόμενο της ανάπτυξης την περίοδο των βενιζελικών κυβερνήσεων αλλά και μεταγενέστερα.

Σταμάτης Απ. Αποστολάκης (επιμ.), 70 χρόνια επιμνημόσυνοι λόγοι για τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1937-2007), Χανιά 2008
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα. Πρακτικά συμποσίου, Ρέθυμνο 2007. 


Μετάβαση στο περιεχόμενο