Γεώργιος Κανδαράκης – Δημήτριος Καρτσάκης – Κωνσταντίνος Μανωλάκης, Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του …, Αθήνα – Χανιά 2015 (Γ΄ έκδοση).

Γεώργιος Κανδαράκης – Δημήτριος Καρτσάκης – Κωνσταντίνος Μανωλάκης, Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του …, Αθήνα – Χανιά 2015 (Γ΄ έκδοση).

Γεώργιος Κανδαράκης – Δημήτριος Καρτσάκης – Κωνσταντίνος Μανωλάκης, Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του …, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα – Χανιά 2015 (Γ΄ έκδοση).

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων  επανεκδόθηκε (α΄ έκδοση 2006, β΄ έκδοση 2008) ο εκπαιδευτικός φάκελος “Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του …”, για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Ο φάκελος, του οποίου την εκδοτική και καλλιτεχνική επιμέλεια είχαν οι εκδόσεις “Καλειδοσκόπιο”, περιλαμβάνει 4 βιβλία: Βιβλίο Ιστορικών Πληροφοριών, Διαδρομή στο Χρόνο, Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το μαθητή και Βιβλίο Οδηγιών γα το δάσκαλο.
Η α΄ έκδοση ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος “Μελίνα – Εκπαίδευση & Πολιτισμός” αλλά η πραγματοποίησή της έγινε εφικτή με τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πρόκειται για ένα σημαντικότερο εγχείρημα στον εκπαιδευτικό χώρο, αφού για πρώτη φορά στην ΣΤ΄ τάξη 5.000 δημοτικών σχολείων της χώρας θα διδάσκεται ο βίος και η πολιτική διαδρομή του Βενιζέλου σε συσχετισμό με τις κοινωνικοπολιτκές συνθήκες της εποχής και τα ιστορικά γεγονότα σε πανελλήνιο ή πανευρωπαϊκό επίπεδο την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Το Ίδρυμα, στο πλαίσιο προώθησης των εκπαιδευτικών του στόχων, με την έκδοση αυτή απευθύνεται ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και προτείνει μια εναλλακτική προσέγγιση της διδασκαλίας της νεότερης ιστορίας, εισάγοντας ταυτόχρονα στα σχολεία το κεφάλαιο “Βενιζέλος” με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα βιβλία σε pdf από τα links:

Βιβλίο Ιστορικών Πληροφοριών
Διαδρομή στο Χρόνο
Βιβλίο Δραστηριοτήτων
Βιβλίο Οδηγιών

Ιστορικό λεύκωμα. Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο επαναστάτης, ο πολιτικός, ο δημιουργός, ο μύθος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - ΤΟ ΒΗΜΑ, 2016.
Ιωάννης Μ. Μαρκάκης, ἆδ’ ἔϝαδε πόλι. Ἡ κρητική-δωρική πολιτειακή τάξις, 2014.


Μετάβαση στο περιεχόμενο